Blog Archives

PRIJEDOR: STIPENDIJE ZA ROMSKE STUDENTE – VIDEO

Ovog petka je obilježen Svjetski dan Roma koji je ustanovljen da bi se ukazalo na njihov težak položaj. Do posla, bez diplome teško dolaze, a većina ih nije ni zdravstveno osiugrana. Žive pretežno od sakupljanja sekundarnih sirovina. Sadeta Šaćiri majka

Posted in Prijedor Tagged with: , ,

PRIJEDOR-SVJETSKI DAN ROMA: PREDSTOJI IZGRADNJA NOVE ROMSKE KUĆE – FOTO

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić najavio je danas izgradnju još jedne romske kuće u Prijedoru koja će se nalaziti u naselju Raškovac, nakon prve koja već godinama postoji u Rudničkoj ulici. “Ono što je najvažnije, mi smo mnogo učinili u stanogradnji

Posted in Prijedor Tagged with: , , ,