Blog Archives

OŠTRA LUKA: OPŠTINA SA NAJVEĆIM MINIRANIM PODRUČJEM U SRPSKOJ

Načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar izjavio je danas da ova opština ima specifičan geografski položaj sa oko 140 kilometara dugom entitetskom linijom razgraničenja koja je skoro cijela minirana. “Kao takvi smo vjerovatno u Republici Srpskoj sa najvećim pojasom i

Posted in Prijedor Tagged with: , , ,

IZVJEŠTAJ ODSJEKA CIVILNE ZAŠTITE O HIDROLOŠKOJ SITUACIJI: SANA RASTE, OSTALE RIJEKE U STAGNACIJI

Uvidom u stanje vodostaja vodotoka rijeke Sane, Gomjenice i Miloševice dana 15.10.2015 godine u 07,00 časova utvrđeno je sljedeće: 1.Vodostaj rijeke Sane iznosio je 310 sm, sa tendencijom rasta s obzirom na prisutne padavanie na slivnom području rijeke Sane. 2.

Posted in Društvo Tagged with: , , ,

GRAĐANI OBAVEZNI DA ČISTE DIMNJAKE JEDNOM GODIŠNJE

Dijeljenjem promotivnog materijala sugrađanima, prijedorski vatrogasci i pripadnici Civilne zaštite započeli su danas preventivnu akciju sprečavanja požara koje izazivaju neispravni i neočišćeni dimnjaci. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Nebojša Miljuš rekao je da na pragu sezone grijanja vatrogasci žele da

Posted in Prijedor Tagged with: , , , , ,

PRIJEDOR: UKLONJENE DVIJE BOMBE

Dvije bombe, ručna i dimna, koje su bile odbačene u zoni nove Toplane u Prijedoru, danas su uklonili pripadnici Deminerskog tima Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske. Šef Odsjeka civilne zaštite Grada Prijedora Dušan Vranješ potvrdio je da su u

Posted in Prijedor Tagged with: , , ,