Blog Archives

Smanjuje se broj maloljetnih delinkvenata

  Centar za socijalni rad Prijedor u 2015. godini učestvovao u 37 postupaka koja su vođena protiv maloljetnih lica i to je najmanji broj maloljetničkih krivičnih djela i prekršaja u posljednjih šest godina. „Razlozi ovakvom trendu su u organizovanom i

Posted in Prijedor Tagged with: , ,

NOVU PORODICU ČEKA 400 DJECE: U PRIJEDORU LANI USVOJENO SAMO DVOJE DJECE

Bez roditeljskog staranja u Srpskoj odrasta 400 mališana, dok su centrima za socijalni rad podnesena 643 zahtjeva za usvojenje. Topli dom i porodicu lani je dobilo 30 djece, što je deset puta više nego godinu ranije. U Ministarstvu zdravlja i

Posted in RS-BIH Tagged with: , ,

ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA HRANITELJSKE PORODICE

Nakon deset radionica u Centru za socijalni rad je završena edukacija za hraniteljske porodice koje brinu o 21 djetetu. Edukaciju je prošlo 18 polaznika iz 14 hraniteljskih porodica. Nakon ovih radionica u Centru pripremaju nove. Sljedeća grupa su osobe koje

Posted in Zanimljivosti Tagged with: , , ,

UNAPREĐENJE RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

Direktori centara za socijalni rad i rukovodioci socijalnih službi banjalučke regije, na sastanku u Prijedoru, danas su razgovarali o mogućnostima korištenja nepokretne imovine korisnika socijalne zaštite, kao posebnog resursa, odnosno o problemima u postupcima zabilježbe nekretnina korisnika. Zabilježbe se smatraju

Posted in Prijedor Tagged with: , ,

PODJELA PAKETIĆA NA RADOST NAJMLAĐIH – FOTO

Više institucija danas je u Prijedoru organizovalo podjelu novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno ugroženih ili marginalizovanih grupa. Unikredit banka i Fondacija “Zajednički put” podijelili su paketiće za 117 učenika Centra “Sunce”, a zahvaljujući donaciji ove banke omogućena je i

Posted in Društvo Tagged with: , , , , ,

NASILJE NAD ŽENAMA: PROBLEM JE ŠTO ŽRTVA ODLAZI IZ DOMA, A NASILNIK OSTAJE

Najveći problem u zaštiti i zbrinjavanju žrtava porodičnog nasilja je taj što žrtva napušta dom, a nasilnik ostaje, upozorava direktor prijedorskog Centra za socijalni rad Milena Miodragović. “Nadamo se da ćemo početi da razmišljamo o tome jer to i jeste

Posted in Prijedor Tagged with: , , , , , , , ,

OTVORENA RESURSNA SOBA ZA RANO OTKRIVANJE DJECE SA RAZVOJNIM POTEŠKOĆAMA

U Prijedoru je danas otvorena resursna soba s ciljem rane detekcije, identifikacije i intervencije kod djece sa razvojnim teškoćama uzrasta do šest godina. Magistar socijalnog rada u Centru za socijalni rad Prijedor Branka Jandrić Vuković rekla je da je vrijednost

Posted in Prijedor Tagged with: , , , ,

PRIJEDOR: LANI ZABILJEŽENO 126 SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI

Centar za socijalni rad Prijedor u 2014. godini zabilježio je 126 slučajeva nasilja u porodici, a 59 lica, uglavnom žena i djece, bilo je smješteno u prihvatnu stanicu ovog centra. Grad Prijedor godinama nema sigurnu kuću, ali su dugogodišnja, pozitivna

Posted in Društvo Tagged with: ,

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIJEDOR: BRAČNE NESUGLASICE LANI PRIJAVILO 509 PAROVA

Prijedorskom Centru za socijalni rad u prošle godine zbog bračnih nesuglasica obratilo se 509 parova, i taj broj je od 2009. godine u blagom porastu. Centar je lani vodio 80 postupaka za pokušaj mirenja i učestvovao u isto toliko slučajeva

Posted in Prijedor Tagged with: ,

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIJEDOR: REGISTROVANA 1.134 LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

U Centru za socijalni rad Prijedor evidentirana su 1.134 lica sa posebnim potrebama, među kojima je 445 djece do 19 godina. “Ovaj broj ne uključuje invalide rada i rata i lica čija je bolest nastupila poslije 15. godine života. Takođe,

Posted in Prijedor Tagged with: ,