DODJELA DIPLOMA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU PRIJEDOR

dodjela diploma-visoka skola pd (1)U amfiteatru Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor održana je promocija i dodjela diploma za 106 diplomiranih studenata na trogodišnjem i četverogodišnjem studiju.

Ova obrazovna ustanova je osnovana prije 10 godina pod imenom Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“ a ime je promijenila 2010. godine u skladu sa licenciranim studijem ekonomije i zvanja „diplomirani ekonomista“ koje se stiče nakon četverogodišnjeg studija.

Prisutnima se obratio direktor Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor prof.dr. Jovica Marković, koji je istakao da je ova obrazovna ustanova u posljednjih godinu dana učinila mnogo kako bi unaprijedila svoj sistem rada.

„Prelaskom u nove prostorije škole stvorili smo uslove našim studentima za kvalitetno obrazovanje i sticanje diplome koja će im uistinu biti viza za bolju budućnost“, rekao je Marković.

Inače, studenti su, u zavisnosti od dužine školovanja, stekli zvanja diplomirani ekonomista, diplomirani menadžer i diplomirani informatičar.

Zahvalnice su uručene i aktuelnim studentima za uspješnu saradnju i doprinos radu Visoke škole za ekonomiju i informatiku te za njenu promociju.

Ova prilika je iskorištena kako bi direktor Visoke škole Jovica Marković i Dijana Komosar, rukovodilac prijedorske kancelarije Privredne komore Republike Srpske, potpisali sporazum o međusobnoj saradnji.
dodjela diploma-visoka skola pd (2) dodjela diploma-visoka skola pd (3) dodjela diploma-visoka skola pd (4) dodjela diploma-visoka skola pd (5)

PRIJEDOR: Najčešće primjedbe u vezi sa pooštravanj... Pooštravanje uslova za licenciranje studijskih programa i uslova za upis studenata u visokoškolske ustanove, posebno na studijske programe iz obla...
Posted in Prijedor Tagged with: