KONKURS ZA POSAO – PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

os jovan cvijic brezicaniProfesor razredne nastave – Osnovna škola „Jovan Cvijić“ Brezičani

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 17.03.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave, 1 izvršilac pripravnik, na određeno vrijeme najkasnije do 30.06.2016.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih na osnovu člana 32. člana 35. i člana 39. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 ) kandidati trebaju da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09 i 86/10).
  
Opšti uslovi:  
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,   
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,  
– da je stariji od 18 godina.
  
Posebni uslovi:
– odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
  
Potrebna dokumentacija
  
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:
– Biografiju,
– Uvjerenje o državljanstu,  
– Izvod iz matične knjige rođenih,   
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),   
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.
  
Pored navedene dokumentacije kandidati trebaju dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:  
– Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,   
– Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,   
– Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.   
– Socijalni status (Rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica doneseno od nadležnog centra za socijalni rad).
  
Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14).
  
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
  
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Osnovna škola „Jovan Cvijić “, Brezičani , 79208 Brezičani, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testitanju, dana 21.03.2016.godine u 11.00 časova u prostorijama Matične škole u Brezičanima, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

OGLAS ZA POSAO: GRAĐEVINSKI RADNIK, ARMIRAČ, TESAR... Oglas za prijem u radni odnosPrivredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva “PRIJEDORPUTEVI” a.d. Prijedor raspisuje oglas za radna ...
KONKURS ZA PRIJEM VIŠE RADNIKA NA NEKOLIKO RADNIH ... Konkurs za prijem radnika - PRIJEDORPUTEVI A.D. PRIJEDOROblast: Saobraćaj, skladištenje i logistika Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijed...
KONKURS ZA POSAO: KONOBAR Preduzeću „Fructa-trade“ doo Derventa, potrebni radnici u kafiću „Super Kort" Kozarac:Konobar - Kozarac, PrijedorOpis poslova: -Usluživanje g...
KONKURS ZA POSAO: STRUČNI SARADNIK Lokacija:Prijedor Broj pozicija:1 Datum objave:19.04.2016. Trajanje oglasa:13 dana (ističe 02.05.2016.)Stručni saradnik za katastarske poslove ...
KONKURS ZA POSAO – PSIHOLOG Psiholog - OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN DUČIĆ“ LAMOVITAOblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 21.04.2016. Broj iz...
KONKURS ZA POSAO – SKRETNIČAR Skretničar - ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A DOblast: Saobraćaj, skladištenje i logistika Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do:...
Posted in Prijedor Tagged with: , , ,